Rau quả


Doanh nghiệp xuất khẩu


Doanh nghiệp Tỉnh thành Liên hệ
Công ty CP Chế biến NS Việt Xanh Ninh Bình 02293762929
thukt@vietxanhvn.com
Công ty CP thực phẩm Á Châu Ninh Bình 02293825946
oanh.achau86@gmail.com
Công ty TNHH MT Bình Dương 0903925406
Công Cp Thực phẩm XK Đồng Giao Ninh Bình 02293770353