Dệt may


Ngành dệt may Việt Nam đã phát triển hết sức mạnh mẽ trong những năm qua, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Doanh nghiệp xuất khẩu


Doanh nghiệp Tỉnh thành Liên hệ
Công ty TNHH sản xuất thương mại Hương Linh Hưng Yên 02213825026
Công ty cổ phần MIRAE FIBER Hưng Yên 0221974170
Công ty THNN Bando Alpha Việt Đức Đồng Tháp 0907178191
baoyen.vietduc@gmail.com
Công ty cổ phần Tiên Hưng Hưng Yên 02213872888
Công ty cổ phần may và thương mại Mỹ hưng Hưng Yên 0221944121
Công ty TNHH may Đại Hướng Hưng Yên 02213751268
DNTN Văn Lâm Ninh Bình 02293618017
valataco-vanlam@yahoo.com
Công ty TNHH Việt Anh Hưng Yên 0912372488
Công ty cổ phần Bảo Hưng Hưng Yên 0912114627
Công ty cổ phần may Qtc Hưng Yên Hưng Yên 0983885126
Công ty TNHH AS'TY Việt Nam Hải Phòng 02253743051
Công ty CP Sản xuất XNK Ninh Bình Ninh Bình 02293871031
primexco.nb@gmail.com
Công ty CP An Hưng Phú Yên 0938576868
khietanhuco@yahoo.com
Công ty BEEAHN VIETNAM Hưng Yên 02213850075
Công ty CP May Hai Việt Nam
Côn gty CP May Văn Phú (Happy-Text 3) Ninh Bình 02293660220
thuytanha@gmail.com
Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Hà Quảng Ninh
nvhung@texhong.com
Công ty cổ phần đầu tư và thương mại may Phương Nam Hưng Yên 02213920886
Công ty cổ phần may Hưng Yên Hưng Yên 02213943005
Công ty TNHH May Kim Toan Hưng Yên 02213888465
Công ty Cổ phần may thêu Lai Vung Đồng Tháp 0277.3636868 / 0
mytienxnk@gmail.com
Công ty cổ phần Phú Hưng Hưng Yên 02213891888
Công ty TNHH Foremart Việt Nam Hưng Yên 02213831866
Công ty cổ phần may Hưng Phát T&M Hưng Yên 02213852222
Công ty TNHH UNIQUE Bình Dương 02743715386
Công ty TNHH JHCOS Việt Nam Hải Phòng 02253679592
Công ty TNHH Trường Phúc Hưng Yên Hưng Yên 01237757418
Công ty TNHH Sinh Lộc Ninh Bình 02293890875
Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Long Việt Nam
nvhung@texhong.com
Công ty CP Kỹ nghệ thực phẩm Phú Yên Phú Yên 0903544511
dungpffinco@yahoo.com.vn
Công ty TNHH Thêu ren mặt trời xanh Ninh Bình 0912994899
bichphuong.phuanloc@gmail.com
Công ty TNHH PANKO VINA Bình Dương 02743566468
Công ty CP May XK Ninh Bình Ninh Bình 02293880358
nibg@hn.vnn.vn
Công ty TNHH Kỹ thuật Dệt may Hồng Hải Quảng Ninh 01688495098
maithoa93.mc@gmail.com
Công ty TNHH Công nghiệp dệt HUGE-BAMBOO Bình Dương 02743566566
Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Thái Dương Hưng Yên 02213990799
Công ty TNHH Kai quốc tế Việt Nam Hưng Yên
Công ty cổ phần dệt kim Vinatex Hưng Yên 02213972846
Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt Việt Nam Quảng Ninh 0979336479
dvtuan@texhong.com
Công ty TNHH Kido Hà Nội Hưng Yên 02213972750
Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Hưng Yên 36780888010
Công ty GLOBAL SOURCENET LTD Hưng Yên
Công ty TNHH KG Vina Ninh Bình 02293883795
xnk.kgvina@gmail.com
Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long Hưng Yên 02213943458
Công ty TNHH Thêu Minh Trang Ninh Bình 02293618015
sales@minhtrang.com
Công ty TNHH May Phoenix Ninh Bình 02293777258
tamlien91@phoeniprince.com.tw
Công ty TNHH may Minh Anh Hưng Yên 02216273008
Công ty cổ phần Sao Mai Đồng Tháp 0277.3940888 / 0
tvhieu1977@yahoo.com.vn
Công ty cổ phần may II Hưng yên Hưng Yên 02213768668
Công ty TNHH MSA YB Tuyên Quang
Công ty TNHH MTV Seshin VN2 Tuyên Quang
Công ty cổ phần Đay và may Hưng Yên Hưng Yên 02213862273
Công ty TNHH Dệt và nhuộm Hưng Yên Hưng Yên 03216273150
Công ty cổ phần may Tiên Lữ Hưng Yên 0912764473
Công ty TNHH AOCC Việt Nam Hưng Yên 02213962913