Da giầy


Ngành công nghiệp da giày và túi xách là một trong những ngành hàng xuất khẩu mũi nhọn của Việt Nam

Doanh nghiệp xuất khẩu


Doanh nghiệp Tỉnh thành Liên hệ
Công ty TNHH Tỷ Thạc Đồng Tháp 0277.3940888
gamkt@tythac.com.vn
Công ty TNHH Giầy ngọc Tề Hưng Yên
Công ty TNHH Thương mại GIày Da Giang Phạm Bình Dương 0906793798
Công ty TNHH SIGNAL Bình Dương 0274 3719750/ 37
Công ty TNHH Liên doạnh Nghị Phong Đồng Tháp 0277.3976666
trinhducthanh@yi-feng.com
Công ty TNHH Sao Vàng Quảng Ninh 0912251077