Thủy sản


Doanh nghiệp xuất khẩu


Doanh nghiệp Tỉnh thành Liên hệ
Công ty TNHH Thủy sản Hồng Ngọc Phú Yên 0905255221
info@hongngocseafood.com
Công ty TNHH XNK Thực phẩm Á Châu Tiền Giang 0937546969
Công ty Cp Tô Châu Đồng Tháp 0277.3894104 / 0
salesdept@tochau.vn
Chi nhánh công ty Cổ phần thủy sản số 4 - Đồng Tâm Đồng Tháp 0277.3541903/091
Công ty CP Bá Hải Phú Yên 0905980426
phanvanlai33@yahoo.com.vn
Công ty TNHH Thủy sản Nigico Bạc Liêu 02913851049
Công ty Cổ phần thực phẩm QVD Đồng Tháp Đồng Tháp 0277.3763111/090
quy@qvdfood.com
Công ty CP chế biến thủy sản Xuất khẩu Âu Vững Bạc Liêu 029138466677
Công ty CP Thủy sản Bạc Liêu Bạc Liêu 02916262497
Công ty CP Thủy sản Trường Phú Bạc Liêu
Công ty TNHH Thủy sản Phúc Nguyên Phú Yên 0905255221
Công ty TNHH Highland Dragon Bình Dương
Công ty TNHH Trang Thủy Phú Yên 0903585377
trangthuyseafood@yahoo.com.vn
Công ty TNHH Nguyễn Hưng Phú Yên 0977116677
hoa.nguyenhung@yahoo.com.vn
Công ty TNHH MTV thực phẩm đông lạnh Việt I-MEI Bạc Liêu 02913853176
Công ty TNHH MTV Bạch Linh Bạc Liêu
Công ty chế biến thực phẩm Ngọc Trí Bạc Liêu
Công ty TNHH thực phẩm thủy sản Minh Bạch Bạc Liêu
Công ty CP Thủy sản Minh Hải Bạc Liêu
Công ty CP xuất nhập khẩu tổng hợp Giá Rai Bạc Liêu 02913850529
Công ty CP Thủy sản Tôm Vàng Phú Yên 0918169157
xuanquynh.bahai@gmail.com
Công ty TNHH chế biến thủy sản Quốc Lập Bạc Liêu
Công ty TNHH chế biến thủy sản XNK Trang Khang Bạc Liêu 02913959349
Công ty TNHH Hùng Cá Đồng Tháp 0277.3541971/016
annt@hungca.com
Công ty Cố phần Xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh Quảng Ninh 0913266269
uyent72@gmail.com
Công ty TNHH Đại Thành Tiền Giang 02733619078
Công ty TNHH Thanh Hùng Đồng Tháp 0277.3763428 / 0
nguyendoi78@gmail.com
Công ty CP đầu tư và phát triển Đa quốc gia (IDI) Đồng Tháp 0277.3680383-368
thanhhai@idiseafood.com