Dệt may


Ngành dệt may Việt Nam đã phát triển hết sức mạnh mẽ trong những năm qua, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Doanh nghiệp xuất khẩu


Doanh nghiệp Tỉnh thành Liên hệ
Công ty THNN Bando Alpha Việt Đức Đồng Tháp 0907178191
baoyen.vietduc@gmail.com
DNTN Văn Lâm Ninh Bình 02293618017
valataco-vanlam@yahoo.com
Công ty TNHH AS'TY Việt Nam Hải Phòng 02253743051
Công ty CP Sản xuất XNK Ninh Bình Ninh Bình 02293871031
primexco.nb@gmail.com
Công ty CP An Hưng Phú Yên 0938576868
khietanhuco@yahoo.com
Công ty CP May Hai Việt Nam
Côn gty CP May Văn Phú (Happy-Text 3) Ninh Bình 02293660220
thuytanha@gmail.com
Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Hà Quảng Ninh
nvhung@texhong.com
Công ty Cổ phần may thêu Lai Vung Đồng Tháp 0277.3636868 / 0
mytienxnk@gmail.com
Công ty TNHH UNIQUE Bình Dương 02743715386
Công ty TNHH JHCOS Việt Nam Hải Phòng 02253679592
Công ty TNHH Sinh Lộc Ninh Bình 02293890875
Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Long Việt Nam
nvhung@texhong.com
Công ty CP Kỹ nghệ thực phẩm Phú Yên Phú Yên 0903544511
dungpffinco@yahoo.com.vn
Công ty TNHH Thêu ren mặt trời xanh Ninh Bình 0912994899
bichphuong.phuanloc@gmail.com
Công ty TNHH PANKO VINA Bình Dương 02743566468
Công ty CP May XK Ninh Bình Ninh Bình 02293880358
nibg@hn.vnn.vn
Công ty TNHH Kỹ thuật Dệt may Hồng Hải Quảng Ninh 01688495098
maithoa93.mc@gmail.com
Công ty TNHH Công nghiệp dệt HUGE-BAMBOO Bình Dương 02743566566
Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt Việt Nam Quảng Ninh 0979336479
dvtuan@texhong.com
Công ty TNHH KG Vina Ninh Bình 02293883795
xnk.kgvina@gmail.com
Công ty TNHH Thêu Minh Trang Ninh Bình 02293618015
sales@minhtrang.com
Công ty TNHH May Phoenix Ninh Bình 02293777258
tamlien91@phoeniprince.com.tw
Công ty cổ phần Sao Mai Đồng Tháp 0277.3940888 / 0
tvhieu1977@yahoo.com.vn